Integritetspolicy och allmänna villkor

Integritetspolicy och villkor

I och med att du använder 360jobs hemsida, där vi agerar mellanhand mellan arbetsgivare och arbetstagare, är vi det man kallar personuppgiftsansvarig, och som sådan behandlar vi en del information om dig.

Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

När du använder vår hemsida skapar du en profil, där vi ber om uppgifter som kommer behövas när en potentiell arbetsgivare vill kontakta dig. Så fort du aktivt söker ett jobb, blir dessa uppgifter tillgängliga för arbetsgivaren. Du kan också välja att vara anonym från början, i så fall måste du själv aktivt välja att låta en potentiell arbetsgivare få tillgång till dina uppgifter. Detta sker när en potentiell arbetsgivare kontaktar dig, först när du gett din tillåtelse ser de dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Som ägare av 360job-verktyget nsvarar vi för behandling av dina personuppgifter. Vi är:

Business Culture Institute ApS

Borupvang 3
2750 Ballerup
Danmark
E-mail: info@360job.dk
CVR: 39266326

Det är alltså vi, som ansvarar för lagring av dina personuppgifter. Vår behandling och hanteringa av dine uppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Som personuppgiftsansvarig lagrar vi dina uppgifter i våra system hos 360jobs ägare, Business Culture Institute på adressen ovan. Servern står hos Digital Ocean i Frankfurt, Forbundsrepubliken Tyskland.

Datasäkerhet

Det är vår uppgift att lagra dina uppgifter på ett sådant sätt att du kan ha fullt förtroende för att inga obehöriga kommer åt dem, så att du kan använda vårt system utan risk för att dina uppgifter missbrukas. Detta innebär att vi håller hög standard på datasäkerheten, så att dina uppgifter skyddas efter bästa förmåga.

Vilka uppgifter behöver vi och vem har tillgång till dem?

När du skapar en profil hos oss sparar vi dina uppgifter så att potentiella arbetsgivare kan kontakta dig. Vi samlar in följande information: E-mail, namn, kön, adress, telefon, födelsedatum. Din adress behöver vi för att kunna räkna ut hur långt du bor från en eventuell arbetsgivare. 

Dessutom kommer du göra ett personlighetstest och ett kulturtest, som blir tillgängligt för de företag du söker jobb hos. Detsamma gäller dina svar angående kompetens och kvalifikationer, dem får företaget också tillgång till. Du har möjlighet att bifoga både CV och personligt brev. Dessa kan företaget också läsa, om du söker jobb hos dem. Vårt system kan inte anonymisera ett CV, så om du bifogar ett CV som innehåller personuppgifter, kommer företaget kunna läsa dessa, även om du valt att vara anonym. 

När du kommit en bit i en anställningsprocess, kan du bli ombedd att fylla i en Job Challenge, den innehåller en eller flera frågor från företaget som anställer. Dina svar blir också tillgängliga för företaget i fråga.

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och är enbart synliga för de personer som är involverade i själva anställningsprocessen och för de anställda på 360job som din profil är relevant för. Obs, du är inte anonym för oss, men kan som sagt välja att vara det för arbetsgivare, om du vill.

Om en potentiell arbetsgivare vill kontakta dig får du meddelande från 360job.dk. Det är helt upp till dig om du vill välja att häva din anonymitet. Om du inte är ontresserad av att bli kontaktad av företaget i fråga, kan du välja att avslå deras kontaktförfrågan och förbli anonym. 360job eller Business Culture Institute kommer inte lämna ut dina uppgifter till andra aktörer utan att du, aktivt, godkännt detta.Efterson det inte är en del av vår affärsprocess, kommer en sådan situation inte att uppstå.

Så behandlar vi dina uppgifter

När du är registrerad hos oss sparar vi information om vilka jobb du sökt. Uppgifter om ditt kön, ålder och bostadsort använder vi enbart för statistik i vårt 360job-system. I det avseendet är du helt anonym, eftersom dessa siffror inte kopplas ihop med namn eller annan kontaktinfo. Dessutom registrerar vi också dina uppgifter så att du, som tidigare nämnts, kan bli kontaktad av arbetsgivare. Om du väljer att förbli anonym, får du ett meddelande av oss och kan då välja om du vill ha kontakt med det aktuella företaget.

Missbruk av systemet

Vi förbehåller oss rätten att radera din profil, med tillhörande information, vid missbruk- eller olaglig användning av systemet och våra olika test. Hit räknas också brott mot upphovsrättslagensom, ifall det inträffar, kommer att anmälas. 

Känsliga personuppgifter

Vi får inte registrera information om din etnicitet, religion, fackförening, politisk tillhörighet, hälsa, sexuell läggning, social- och ekonomisk bakgrund och eventuellt handikapp. Därför ber vi dig uttryckligen att avstå från att skriva något om detta. 

Om du vill ta bort din profil

Om du skulle vilja ta bort din profil kan du göra detta när som helst. Allt du behöver göra är att logga in på din profil och utnyttja ta-bort-funktionen. Alla uppgifter som finns om dig, även dem i en pågående anställningsprocess, raderas automatiskt när du tar bort din profil.

När du gör detta raderas samtliga uppgifter om dig, och profilen kan inte återskapas. Om du inte varit aktiv på 12 månader, raderas din profil automatiskt. Detkan finnas nationella regler i samband med en anställningsprocess, som kräver att vi behåller informationen längre. I så fall gäller det aktuella landets regler och de finns att läsa på 360jobs hemsida för det aktuella landet. Om du loggar in på din profil, anser vi det vara en aktivitet. Du får ett mail från 360job innan vi raderar din profil. 

Om du vill ändra/rätta din profil

Du kan när som helst ändra dina uppgifter. Om du vill göra om person- eller kulturtestet kan du be 360job om hjälp med detta.

Dina rättigheter

Dataskyddslagen innehåller flera regler, som du kan åberopa gentemot de dataansvariga:

Som registrerad användare har du således, bland annat, följande rättigheter.

 

Om du utnyttjar din rättigheter gentemot oss, utan att vi tillmötesgår dina önskemål, kan du vända dig till datainspektionen och få hjälp med dina rättigheter och eventuellt klaga på oss.

Du bör dock vara medveten om att det i vissa fall kan förekomma undantag i rättigheterna.

Du kan läsa mer i datainspektionens vägledning om den registrerades rättigheter, som du hittar här:

https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf

Boka ett möte

Redo för en presentation av 360job? Få en online demo - helt kostnadsfritt - där vi visar dig hur 360job kan effektivisera din rekryteringsprocess.

Frågor kring 360jobs produkter?
Vi ringer upp dig så snart vi kan.
Ring mig