Privatlivspolitik og generelle betingelser

Privatlivspolitik og betingelser

I forbindelse med brug af 360jobs hjemmeside, hvor vi fungerer som bindeled mellem arbejdsgiver og arbejdstager, er vi det, man kalder for dataansvarlig og vi behandler derfor en række personoplysninger om dig.

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Ved brug af vores hjemmeside opretter du en profil, hvor du bedes indtaste oplysninger, der skal bruges i det tilfælde af, at en potentiel arbejdsgiver vil kontakte dig. Så snart du aktivt søger et job, vil disse oplysninger være tilgængelige for denne arbejdsgiver. Du kan dog vælge at være anonym. Du skal dermed selv aktivt give dig til kende for en potentiel arbejdsgiver. Dette vil ske ved, at den potentielle arbejdsgiver kontakter dig. Først når du giver dem tilladelse, kan de se dine oplysninger.

Dataansvarlig for dine oplysninger

Som ejere af 360Job er vi ansvarlige for opbevaringen af dine oplysninger. Vi er:

360Job ApS

Gladsaxe Møllevej 23, 2. sal
2860 Søborg
Danmark
TLF: +45 77 77 40 11 
E-mail: info@360job.dk
CVR: 40311718

Det er således os, der er ansvarlige for opbevaring af dine oplysninger. Vores behandling og håndtering af dine oplysninger, foregår efter gældende dansk lovgivning. Som dataansvarlig for dine oplysninger, gemmer vi dine oplysninger i vores systemer hos 360Job ApS på overnævnte adresse. Serverne står hos Digital Ocean i Frankfurt, i Forbundsrepublikken Tyskland.

Datasikkerhed

Vores opgave er at opbevare dine oplysninger sådan, at du kan have fuld fortrolighed til, at dine oplysninger ikke kan tilgås af uvedkommende parter, hvorfor du dermed kan bruge vores system uden risiko for misbrug af dine oplysninger. Dette betyder, at vi har en høj grad af datasikkerhed, som gør at dine oplysninger bliver beskyttet efter bedste evne.

Hvilke oplysninger beder vi om og hvem får adgang til dem?

Når du opretter en profil hos 360job, gemmer vi dine oplysninger, så du kan blive kontaktet af potentielle virksomheder. Vi indsamler: e-mail, navn, køn, adresse, telefon og fødselsdato. Din adresse bruger vi til at finde frem til, hvor langt du bor fra en potentiel arbejdsgiver.

Derudover kan du tage en persontest og en kulturtest, som også stilles til rådighed for den virksomhed, du søger job hos. Det samme gælder dine svar ift. dine kompetencer og kvalifikationer, som virksomheden også får adgang til. Du har mulighed for at vedlægge både CV og ansøgning. Også disse kan ses af en virksomhed, hvis du søger et job. Vores system kan ikke anonymisere dit CV. Vedlægger du et CV med personlige oplysninger, ifm. en ansøgning, vil virksomheden kunne se alle oplysninger, du har i dit CV.

Kommer du så langt i et ansættelsesforløb, at du skal udfylde en Job Challenge,vil din besvarelse også være tilgængelige for den pågældende virksomhed.

Dine oplysninger behandles fortroligt og kan kun ses af de personer, der deltager i selve ansættelsen og af 360Jobs medarbejdere, hvor adgang til din profil er relevant. Som tidligere nævnt, er du ikke anonym overfor 360jobs medarbejdere, men vil være det overfor virksomheder, hvis du ønsker det.

Hvis en potentiel arbejdsgiver vil i kontakt med dig, får du besked fra 360job.dk. Det er helt op til dig selv, om du vil fjerne din anonymitet. Hvis du ikke er interesseret i kontakt fra virksomheden, kan du afslå deres henvendelse og forblive anonym. På intet tidspunkt vil 360job ApS frigive dine oplysninger til andre, uden du selv aktivt har givet os tilladelse til dette. Dette er ikke en del af vores forretningsproces, hvorfor situationen ikke kan opstå.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Når du er oprettet hos os, gemmer vi dine informationer ift. de jobs, du har søgt. Oplysninger om dit køn, alder og bopælsområde anvender vi udelukkende til at kunne trække statistik ift. 360Job. I den sammenhæng er du fuldstændig anonym, da disse tal ikke hægtes op navn eller andre kontaktbare informationer. Desuden indsamler vi også dine informationer så du, som tidligere nævnt, kan kontaktes af en arbejdsgiver. Ønsker du at forblive anonym, vil du blive kontaktet af os, hvor du så kan tage stilling til om du vil kontaktes af pågældende virksomhed.

Uretmæssig brug af systemet

Vi forbeholder os ret til at slette din profil og dertilhørende oplysninger i tilfælde af misbrug, eller uretmæssig brug, af systemet og vores forskellige tests, herunder brud på ophavsretsloven, hvor retsmæssige tiltag vil blive påbegyndt.

Personfølsomme oplysninger

Det er ikke tilladt for os at registrere oplysninger, der vedrører din etnicitet, religion, fagforening, politisk tilhørsforhold, informationer om helbred, seksuel orientering, socio-økonomisk baggrund og evt. handikap. Derfor vil vi gerne understrege, at du skal afholde dig fra at indtaste oplysninger, der vedrører dette.

Hvis du vil slette din profil

Hvis du ønsker at slette din profil, kan du til enhver tid selv gøre det. Du skal bare logge ind på din profil og bruge slettefunktionen. De oplysninger der er om dig ifb. med en ansøgning, slettes automatisk, når du sletter din profil.

Når du gør dette, vil samtlige oplysninger om dig blive slettet og kan ikke genskabes. Hvis du ikke er aktiv på din profil i 12 måneder, vil dine oplysninger automatisk blive slettet. Der kan være nationalretlige regler, der gør, at vi skal beholde dine oplysninger længere ifb. med en ansøgningsproces. I de tilfælde gælder det pågældende lands regler og vil være at finde på 360jobs hjemmeside for pågældende land. Hvis du logger ind på din profil, anser vi dette som en aktivitet. Du vil få en mail fra 360job kort inden, vi sletter din profil.

Hvis du vil rette i din profil

Du kan til enhver tid rette i din profil. Ønsker du foretage en ny person- eller kulturtest, kan du anmode 360job om dette.

Hvad er dine rettigheder?

Databeskyttelsesreglerne indeholder en række rettigheder, som du kan påberåbe dig over for os som data-ansvarlige:

Som registreret har du blandt andet følgende rettigheder:

Hvis du gør din ret gældende over for os, uden at vi efterkommer din anmodning, kan du rette henvendelse til Datatilsynet for at få vejledning om dine rettigheder og eventuelt for at klage over os.

Du skal dog være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder, som du finder her:

https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf