Persontype-screening

👉 Se ansøgernes persontype  

👉 Screen efter match med teamet

👉 Screen efter match med ønsket profil

En persontype-screening kan være et vigtigt værktøj i forbindelse med rekrutteringen af nye medarbejdere. Den giver dig nemlig et indblik i, hvilke grundlæggende præferencer, karaktertræk og drivkræfter en ansøger har.

Det kan være med til at give et godt billede af, hvad ansøgeren motiveres af, og hvad ansøgeren ikke motiveres af. Det indikerer, hvilken adfærd ansøgeren vil have på arbejdspladsen, og hvilken type opgaver der vil passe til den enkelte.

Med dette som udgangspunkt kan du bedre se, hvordan ansøgeren vil passe ind i det job, der skal besættes og det team, der skal arbejdes sammen med.

Screeningen skal ses som et værdifuldt støtteværktøj. For én ting er at have de rette kompetencer, men hvis man ikke passer ind i teamet, så kan det skabe unødvendige udfordringer for begge parter.

Ikke dermed sagt at du skal ansætte personer, der er ens, for det har også sine udfordringer, da der kan være en række adfærdstræk, hvor teamet ikke er dækket ind. Fx hvis alle er entusiastiske og idérige, men ingen sikrer at få detaljer på plads eller holde sig på et realistisk niveau, så kan det også give udfordringer.

Persontype-screeningen kan bruges til at finde et match, der passer ind i teamet, men kan også finde dem, der kan kompensere for de mangler, der evt. måtte være.

⭐ Du betaler kun prisen én gang pr. jobannonce, og så kan du screene alle dine ansøgere!

Det er vigtigt at understrege, at screeningen er et støtteværktøj og ikke kan stå alene. Det kan være med til at belyse nogle ting om ansøgeren, som man fx i interviewet skal være opmærksom på. Persontypen kan indikerere nogle ting, som man så kan dykke ned i. Det kunne være, at screeningen indikerer, at ansøgeren er meget handlingsorienteret. Her kan man forsøge at afdække, hvad der ligger bag dette adfærdstræk og spørge ind til konkrete eksempler og måske endda få afdækket, om der kan være en bagside ved at være handlingsorienteret.

Persontype-screeningen er altså et godt udgangspunkt for en dialog, som kan være med til at give en mere fyldestgørende vurdering af ansøgeren, hvor du kan:

Hvilken test ligger bag screeningen?

360jobs persontype-screeningen kræver, at ansøgerne (og evt. teamet) skal tage en test, der resultaterer i, hvilken persontype de er. Testen er baseret på Enneagrammets personlighedstypoligi med fokus på de tre hovedcentre: "hoved", "hjerte" og "krop". Vi har i denne test oversat begreberne "faktaorienteret", "menneskeorienteret" og "handlingsorienteret", der afdækker om en ansøger primært har fokus på viden og planlægning, drifter og instinkter eller relationer og følelser. Testen afdækker den adfærd naturlige adfærd, ansøgeren har, hvorunder der findes en lang række adfærdstræk, der kan være med til at give en indikation af, hvem ansøgeren er.

📣 360jobs personlighedstest er ikke ja/nej spørgsmål eller enten/eller spørgsmål. Vi spørger ind til at en række adfærdstræk, hvor man skal score sig på en skala fra 1-10. Det tager ca. 5-10 minutter for ansøgeren at udfylde testen. Testen kan udfyldes på både telefon og computer. Ansøgeren får en skriftlig rapport om deres resultater umiddelbart efter testen, og det er denne, man som virksomhed får adgang til ved køb af testen. 

💲 Pris: 995,-
Du kan tilkøbe 360jobs persontype-screening som en del af din effektive rekruttering.