Udbudskonsulent til Kolding Kommune

Arbejdssted: Centralforvaltningen, Indkøb og forsikring.
Ansættelsestidspunkt: Hurtigst muligt.

Arbejdssted: Centralforvaltningen, Indkøb og forsikring.

Ansættelsestidspunkt: Hurtigst muligt.

 

Indkøb og forsikring søger en udbudskonsulent til 1. marts 2020 eller tidligere.

Du vil blive en af 3 personer i udbudsteamet, som varetager udbud af vare og tjenesteydelser. Derudover vil du indgå i samarbejdet med udbudskonsulenterne i KomUdbud, som er Danmarks største udbudsfællesskab.

Om jobbet

I dette job kommer du til, selvstændigt og som en del af et team, at:

 • Gennemføre EU-udbud i samarbejde med fagpersoner, herunder udarbejdelse af udbudsbetingelser samt kravspecifikationer.
 • Gennemføre EU-udbud i samarbejde med andre kommuner (KomUdbud)
 • Udarbejdelse af tilbudsindhentninger og foretage forhandlinger.
 • Dialog med tilbudsgivere.
 • Rådgive om udbudsreglerne.
 • Deltage i implementering af indkøbsaftaler internt i kommunen, i samarbejde med indkøbsassistenterne.
   

Udbudsopgaverne er organiseret som selvstændige projekter, hvor du som udbudskonsulent bliver projektleder og ansvarlig for de forskellige faser i udbudsprocessen. Typisk vil du forestå udarbejdelsen af udbudsmaterialet, i et tæt samspil med fagspecifikke kompetencer inden for det pågældende område, således at kravspecifikationen får et relevant fagligt funderet indhold. Du kommer til at fungere som rådgiver i forhold til valg af udbudsprocesser og muligheder i udbudsloven.

Vi forventer af dig, at du:

 • Har et godt kendskab til udbuds- og kontraktsret.
 • Har praktisk erfaring med at gennemføre udbud og eller en relevant uddannelsesmæssig baggrund.
 • Har gode kommunikative evner både i relation til kommunens decentrale indkøbere og vores leverandører.
 • Har en stor lyst til at samarbejde med mange typer af mennesker med forskellige fagligheder og uddannelsesmæssige bagrunde.
 • Er resultatorienteret
 • Er god til at overholde deadlines og er en effektiv afslutter.

Vi har en forventning om, at du vil være i stand til at begå dig i en politisk styret organisation. 

Der vil derfor også være ad hoc opgaver.

Du har formodentligt en uddannelse på kandidatniveau, som f.eks. Cand. merc. (jur.) eller lignende og/eller gerne praktisk erfaring med udbud. Er du nyuddannet skal du som minimum have interesse og flair for udbuds- og kontraktsret.

 

Hvem er vi?:

Indkøbs- og forsikringsafdelingen består af 11 medarbejdere, hvoraf 3 er udbudskonsulenter. Derudover er der indkøbsassistenter, controller samt en koordinator. Afdelingen har en god blanding af akademikere og administrativt personale. Vi lægger vægt på samarbejde i opgaveløsningen og har fokus på forbedringer og optimeringer. Vi er en arbejdsplads med højt fagligt niveau, men har samtidig en afslappet omgangstone. Sparring på tværs i afdelingen vægtes højt.

Ud over udbudsopgaver varetager afdelingen opgaver omkring kommunens E-handelssystem, kommunens forsikringer, risikostyring og kommunens vognpark.

Kolding Kommune er med i Indkøbsfællesskabet KomUdbud. KomUdbud er et samarbejde mellem 15 jyske og fynske kommuner. Formålet med samarbejdet er gennem fælles udbud at opnå økonomiske besparelser for de enkelte kommuner. Visionen er derfor at skabe Danmarks mest effektive, professionelle og forpligtende offentlige udbudsfællesskab. Se mere om KomUdbud på . Udover KomUdbud anvender Kolding Kommune også SKI aftaler.

Lønnen vil blive fastsat efter principperne for Ny Løn i henhold til stillingens funktioner og ansøgers kvalifikationer.

Flere oplysninger: Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Leder af Indkøb og forsikring, Ina Hviid på telefon 7979 2293.


Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".

Ansøgningsfrist: 17. januar 2020.

 

Ansættelsessamtaler: 27. januar og 28. januar 2020.


Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på
(Den originale annonce kan ses på: )

Ansøgningsfristen er overskredet.
Arbejdssted:
Bredgade 1, 6000 Kolding, Danmark
Virksomheden tilbyder:
Fuldtid
Kategorier:
Undervisning og konsulent
Indrykket:
27. december 2019
Ansøgningsfrist:
17. januar 2020
Ina Hviid
Hovednummer: 79792293