Reservelæge i introduktionsstilling eller uklassificeret stilling søges ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

En stilling som reservelæge i introduktionsstilling (6620-02-01-i-08) eller en uklassificeret stilling på afdeling for Hjertesygdomme er ledig til besættelse 1. marts 2020 eller efter aftale. Stilling...

En stilling som reservelæge i introduktionsstilling (6620-02-01-i-08) eller en uklassificeret stilling på afdeling for Hjertesygdomme er ledig til besættelse 1. marts 2020 eller efter aftale. Stillingen er kvalificerende for alle interne medicinske specialer.
 
Vi tilbyder:

  • en et-årig ansættelse i en introduktionsstilling/uklassificeret stilling.
 
Afdelingen har et stort flow af patienter, både akutte og elektive. Som reservelæge vil du få funktion som forvagt. De specielle opgaver i afdelingen betyder, at du vil få 2-3 måneders vagtfri introduktion, hvor du vil blive bredt eksponeret for både den almene kardiologi og den mere specifikke kardiologi.

Der er en række formelle uddannelsestilbud:
  • 2 x én uges ekkooplæring i ambulatoriet de første tre måneder
  • Ugentlig teoretisk/case-baseret undervisning ved morgenkonference
  • Ugentligt bed-side undervisning, ekko-undervisning og EKG-undervisning.

Afdelingens uddannelsesmiljø er derudover velkendt for høj grad af læring i alle patientrelaterede kontakter, idet der altid er adgang til at konferere.

Afdelingen kan, ud over det obligatoriske vejlederkursus samt obligatorisk genoplivningskursus (niveau III), også tilbyde fri med løn til deltagelse på ALS-kursus samt DCS ekkokurser. Andre kurser, efter eget ønske, kan der forhandles om individuelt.

Som universitetsafdeling har vi et stort antal medicinstuderende, og den daglige supervision og undervisning af studenterne er en naturlig del af introduktionsuddannelsen. Derudover har vores forskningsafdeling en aktiv profil, og gradvis engagement i afdelingens forskningsmiljø vil være en naturlig del af ansættelsen.

Du udviser stor interesse for intern medicin/kardiologi eller et andet relevant speciale (fx thoraxkirurgi eller anæstesi). Du har lyst til at være i et miljø med akutte patientforløb og behov for hurtig handling men samtidig med bevaret ro, så faglighed og patientens tarv altid er i centrum. Du værdsætter høj ekspertise og er i stand til at fordybe dig i udvalgte emner og interesseret i konstant at opdatere din viden på det kardiologiske område.

Formalia
Stillingen er en reservelægestilling, som er egnet for læger, der er interesseret i at blive introduceret til eller kompetenceudviklet indenfor intern medicin, især kardiologi.

Reservelægerne indgår i forvagtslaget med dagtjeneste og aften-nattjeneste. Aktuelt fordeles arbejdet uden rul, men i overensstemmelse med overenskomsten forligger vagtplanen senest en måned før.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du kan se dig selv i vores afdeling, så hører vi gerne fra dig. Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Susanne Aagaard på suasoe.

Ansøgningsfrist er torsdag den 16. januar 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøgningsfristen er overskredet.
Arbejdssted:
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N, Danmark
Virksomheden tilbyder:
Fuldtid
Kategorier:
Undervisning og konsulent
Indrykket:
27. december 2019
Ansøgningsfrist:
16. januar 2020
Susanne Aagaard Sørensen
Mobil: 4014 5727