Pædagoger til enkelt-indsats døgntilbud på Autisme Center Vestsjælland

Vi søger to-tre pædagoger til et enkelt-indsats døgntilbud (til ung kvinde), beliggende på Anholtvej, Slagelse.

Du skal være fagligt klædt på til at arbejde med Low Arousal-tilgang, og

Vi søger to-tre pædagoger til et enkelt-indsats døgntilbud (til ung kvinde), beliggende på Anholtvej, Slagelse.

Du skal være fagligt klædt på til at arbejde med Low Arousal-tilgang, og du skal kunne arbejde sammen med borger i en meget fast struktur. Det er væsentligt, at du har kendskab til at arbejde med mennesker med autisme og/eller kognitive udfordringer.

Tilbuddet har tilknyttet vågent natpersonale. I dagtimerne vil der være tilknyttet to medarbejdere i tidsrummet kl. 8-22, hvor vagterne typisk ligger.
Stillingerne vil ligge mellem 32-37 timer.

Om os
Botilbuddet er et specialiseret tilbud under §§ 107 og 108 for unge mennesker med autismespektrumforstyrrelser.

Pædagogisk arbejder vi ud fra en recovery-orienteret forståelse, hvor vi i bomiljøet understøtter borgeren via en anerkendende og relationsorienteret tilgang, så borgeren bliver hovedaktør i eget liv. Vi er et team i udvikling, hvor du kan være med til at sætte dit præg. Vi tager udgangspunkt i sanseprofiler, stressprofiler, KRAP og neuropædagogik, når vi tilpasser den pædagogiske praksis til borger.

Vi samarbejder med forskellige faggrupper i hverdagen, fx psykologer, ergoterapeuter samt talehørekonsulenter, og bringer observationer og erfaringer i spil i den daglige sparring og arbejder med at inddrage etikken, når vi bringer observationer og erfaringer i spil i den daglige sparring.

Om dig

  • vi forventer, at du er uddannet pædagog og kan begå dig som kontaktperson og varetage skriftlig dokumentation
  • vi forventer, at du er fagligt nysgerrig og tager ansvar for at bringe din nysgerrighed i spil i praksis
  • du skal kunne gøre en forskel for voksne, der grundet deres komplekse udfordringer har brug for at blive mødt med empati og forståelse for deres særlige problemstillinger
  • vi forventer, at du via dokumentation og sparring kan bringe dine observationer og erfaringer i spil, så vi på denne måde kan sikre mest mulig læring
  • du skal som medarbejder indgå i skiftende arbejdstider, i hverdagen og weekenden.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul om sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

For evt. mere info om jobbet
kontakt
  • daglig leder Karina Albrechtsen på mail: .

Du kan læse mere om os på

Opstartsdato
  • Gerne hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist
  • søndag 19. januar 2020.

Samtaler afholdes onsdag 29. januar 2020.

Ansøgningsfristen er overskredet.
Arbejdssted:
Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse, Danmark
Virksomheden tilbyder:
Deltid
Kategorier:
Social og sundhed
Indrykket:
27. december 2019
Ansøgningsfrist:
19. januar 2020
Karina Albrechtsen
Hovednummer: 58 57 36 00
Email: kaalb@slagelse.dk