Balsmoseskolen søger pr. 1. marts en inklusionspædagog, der brænder for at arbejde med børn i komplekse læringssituationer.

Balsmoseskolen er en del af Distriktsskole Smørum, som består af 3 skoleafdelinger.
Afdeling Balsmoseskolen er en to-sporet skole med ca. 550 elever samt en ASF-afdeling.
På Distriktsskole Smøru...

Balsmoseskolen er en del af Distriktsskole Smørum, som består af 3 skoleafdelinger.
Afdeling Balsmoseskolen er en to-sporet skole med ca. 550 elever samt en ASF-afdeling.
På Distriktsskole Smørum arbejder vi med afsæt i et børne- og læringssyn som er baseret på, at børn og unge skal udvikle sig til hele mennesker, hvor såvel faglige, personlige og sociale kompetencer vægtes højt. Vi tror på, at alle tre kompetenceformer er afgørende for et velfungerende og berigende liv med trivsel og aktiv deltagelse i de fællesskaber, børn og unge indgår i.
 
Vores kommende inklusionspædagog bliver en del af et team, som både arbejder ind i vores klasser almenmiljøet og som også varetager opgaven i vores Periodeklasse. Periodeklassen er en intern specialpædagogisk indsats til elever i indskolingen, som i en periode har behov for indsatser af behandlingsmæssig karakter. Formålet med indsatsen er at skabe gode udviklingsbetingelser for barnet ved at understøtte dets mulighed for deltagelse i skolens inkluderende fællesskaber. Eleven vil af dig blive støttet i at deltage i timer/aktiviteter i sin stamklasse, samt at kunne trække sig ved behov til vores lokaler tilhørende periodeklassen.

Om stillingen:
Du har ansvar for at udvikle og udføre udviklingsstøttende indsatser for elever med behov for omfattende støtte indenfor det adfærdsmæssige, følelsesmæssige og sociale felt. 
Indsatserne vil spænde bredt og omfatte indsatser i såvel skole som SFO, gruppeindsatser, individuelle forløb, samarbejde i familier mm.
Du skal desuden deltage i teammøder med lærere/ pædagoger og indgå i skolernes resursecenter.
Du vil indgå i et tæt samarbejde med teams, PPR, socialrådgivere, forældre og ledelse.
Din profil og den forskel du skal være med til at skabe
Du er uddannet pædagog og har lyst til at have indflydelse på din nye arbejdsplads, så alle børn udvikler sig personligt og socialt.

 • Du er en rollemodel for børnene, som kan skabe gode og tætte relationer og aktivt kan arbejde med low arousal i din konflikthåndtering
 • Du har blik for det skæve og har stor empati, humor og tålmodighed
 • Du kan tydeligt vise vejen, skabe struktur og trygge rammer på en anerkende måde, og tage ansvar for at understøtte deres sociale, faglige og personlige udvikling.
 • Du har fokus på udvikling af børns muligheder for at deltage i legefællesskaber i frikvarterne
 • Du kan indgå i samarbejde med forældre til børn i vanskeligheder
 • Du er god til at observere og dokumentere dette skriftligt i forhold til pædagogiske notater, handleplaner mv.

Vi forventer, at du som inklusionspædagog:
 • Har stærke kompetencer og erfaringer inden for såvel almen som specialområdet
 • Har lyst og kompetencer til at sætte din viden i spil og være i dialog med de voksne i elevernes liv
 • Kan møde eleverne i deres interesser med stort engagement
 • Kender dine styrker og svagheder og kan reflektere over egen praksis
 • Kan arbejde i en omskiftelig hverdag
 • Kan arbejde med børn der i afmagt kan udvise en uhensigtsmæssig adfærd, forblive med barnet og hjælpe barnet videre.

Hvad kan vi tilbyde dig?
En arbejdsplads med engagement og godt humør. Teams, hvor vi sparer med hinanden og skolens pædagogiske vejledere. Et spændende job og pædagogisk udvikling. Ledere og kollegaer, der har fokus på det, der virker og den gode historie. Muligheden for at få stor indflydelse på din hverdag med skønne børn.

Vil du vide mere
Du kan kontakte pædagogisk daglig leder Henriette Andersen tlf. 72 59 81 25 eller afdelingsleder Janni Moth tlf. 72 59 90 23 for at aftale et besøg eller for at høre mere om stillingen.

Ansættelsesproces og -vilkår
Løn- og ansættelsesvilkår vil blive fastsat efter gældende overenskomst.

Du søger stillingen digitalt via linket i annoncen senest fredag den 17. januar 2020. Ansættelsessamtalerne foregår i uge 5.
Uddannelsesbevis, dokumentation for tidligere erfaring og andre relevante bilag uploader du separat med din ansøgning.


Vi indhenter referencer inden tilbud om ansættelse.
Forud for endelig ansættelse vil der blive indhentet straffeoplysninger og børneattest.


 

 

Ansøgningsfristen er overskredet.
Arbejdssted:
Æblevangen 126, 2765 Smørum, Danmark
Virksomheden tilbyder:
Fuldtid
Kategorier:
Social og sundhed
Indrykket:
27. december 2019
Ansøgningsfrist:
17. januar 2020
Louise Ree Deleuran
Mobil: 72599023