Job Challenge™

360jobs case-baserede rekrutteringsmodul

Hvordan sikrer du, at ansøgerne rent faktisk har de kompetencer, der skal til for at besidde stillingen? Det kan være, at du har en god bunke af ansøgere, der alle på CV'et har de rette kompetencer, men hvordan finder i ud af, hvem der vil kunne løse arbejdsopgaverne bedst? 

Med 360jobs Job ChallengeTM er det muligt at sende job-relaterede opgaver til samtlige ansøgere i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Ved at sende job-relaterede opgaver til ansøgerne, kan du finde ud af, hvilke ansøgere der bedst løser opgaver, der er relevante for stillingen. Du sparer dermed tid og ressourcer og behøver kun holde samtaler med dem, du ved kan løse de ønskede opgaver. 

Du bestemmer selv, hvilke opgaver du vil stille ansøgerne, og du kan selv vælge, om ansøgerne skal løse opgaverne via tekst, tale, video eller noget visuelt. Så snart der kommer ansøgere ind på stillingen, kan du med et enkelt klik sende dem, du øsnker videre til Job ChallengeTM. 360job indsamler alle ansøgerens besvarelser, som du herefter kan vurdere og skrive noter til.

Når du bruger Job ChallengeTM hos 360job, kan du også selv bestemme, hvor i processen du ønsker at sende opgaver til dine ansøgere - og du kan godt lave bruge Job ChallengeTM mere end én gang. Du kan fx lave en simpel opgave i starten af rekrutteringsprocessen til et større antal af ansøgere og så igen senere i processen lave en mere uddybende opgave, inden du indkalder til samtale. 

Video

Med en videoopgave skal ansøgerne uploade en video. Du kan bruge denne opgaveform, hvis du fx vil se, hvordan ansøgerne kan formidle et budskab via video eller præsentere sig selv overfor andre. Dette kan fx være relevant i stillinger, hvor man har meget kundekontakt i det fysiske møde (underviser, sælger, konsulent, serviceassistent osv.). 

Tekst

Med en tekstopgave skal ansøgerne lave en skriftlig besvarelse. Du kan bruge denne opgaveform, hvis du fx vil se, hvordan ansøgerne formulerer sig på skrift. Det kan give dem mulighed for at komme med et fyldestgørende og reflekteret svar. Dette kan fx være relevant i stillinger, hvor man har kundekontakt via mail eller inden for journalistisk eller kommunikation.

Tale

Med en taleopgave skal ansøgerne lave/uploade en lydoptagelse. Du kan bruge denne opgaveform, hvis du fx gerne vil have et indtryk af ansøgernes stemme og deres verbale formidlingsevne. Dette kan fx være relevant i stillinger, hvor der primært er kundekontakt over telefon (kundeservice, sælger osv.). 

Visuelt

Med en visuel opgave skal ansøgerne uploade en fil (fx et billede, PDF, PowerPoint mm.). Du kan bruge denne opgaveform, hvis du fx gerne vil se, hvordan ansøgerne løser en kreativ opgave. Dette kan fx være relevant i stillinger, hvor det kræver en specifik kreativ eller fagspecifik kompetence (fotografi, InDesign, Photoshop, kodning eller lign.). 

Du kan helt selv skræddersy den Job ChallengeTM, der passer bedst til den stilling, der skal besættes, og du kan lave flere opgaver med forskellige opgaveformer. Til en kundeservicemedarbejder kan det fx godt være relevant at stille en opgave, der skal løses med lydtoptagelse og samtidig lave en opgave, der skal løses med tekst, hvis stillingen kræver både mundtlige og skriftlige kompetencer. 

Tidsbegrænsning

Du kan også sætte tidsbegrænsning på opgaverne, så ansøgerne får et tidsramme for, hvor lang tid de må være om at løse opgaven. Det kan fx være relevant at sætte kort tidsbegrænsning på en opgave, hvis du gerne vil se, hvordan ansøgerne arbejder under pres. 

Pris: 699,-
Du kan tilkøbe Job ChallengeTM som en del af din standard rekrutteringspakke hos 360job, eller du kan købe den seperat, hvis du bruger et andet system til at håndtere dine ansøgere.