Pædagogisk assistentelever

Holstebro Kommune søger elever til Pædagogisk assistentuddannelsen med uddannelsesstart den 27. juli 2020

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår
Holstebro Kommune søger elever til Pædagogisk assistentuddannelsen med uddannelsesstart den 27. juli 2020

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Holstebro-afdelingen af Social- og Sundhedsskolen-Herning, Døesvej 70 i Holstebro. I uddannelsen er der to forskellige praktikker. Vi tilbyder praktikker på forskellige institutioner i Holstebro Kommune. Du kan se udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU-skolens hjemmeside

Vi lægger vægt på, at du
  • er klar til faglige og personlige udfordringer
  • er rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker
  • er moden, ansvarlig og uddannelsesparat

Optagelseskrav er
  • Gennemført Social- og Sundhedsskolens grundforløb GF 1 og/eller GF2 PA
  • Hvis du er over 25 år skal du realkompetencevurderes (RKV), læs mere herom på

Vi kan tilbyde
  • Spændende og lærerige opgaver og udfordringer
  • Engagerede vejledere i fagligt læringsmiljø

Ansættelsesforhold
Du ansættes i Dagtilbudsafdelingen i Holstebro kommune.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem FOA og Holstebro kommune, samt Erhvervsuddannelsesloven.

Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge.

Du modtager løn i hele uddannelsesforløbet.

Voksenelevløn kan opnås efter fastlagte kriterier.

Ansøgningen sendes elektronisk – se vejledning herunder.

Ansøgningsfrist
17. april 2020

Ansættelsessamtaler den 22. og 23. april 2020

Optagelse
Pædagogisk assistentelever optages efter en samlet vurdering i forhold til uddannelser, motiveret ansøgning, erhvervserfaring, udtalelser, og andet som f.eks. frivilligt arbejde. Optagelse sker i samarbejde mellem Lemvig og Holstebro Kommune.

Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav
fås ved henvendelse til Uddannelsesansvarlig Inge Hansen på 9611 5131

Før du påbegynder din ansøgning, skal du være opmærksom på følgende:
Du skal have dokumentation klar til at vedlægge din elektroniske ansøgning som indscannede filer, før du påbegynder din ansøgning.
Dokumentationen skal være for din skolegang (eksamensbeviser), dokumentation for Social- og Sundhedsskolens grundforløb GF 1 og GF2 PA, og eventuelle andre gennemførte uddannelsesforløb, for eventuel arbejdserfaring, anbefalinger, udtalelser, bevis for førstehjælp og brandbekæmpelse m.m.

Hvis du er over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) for at klarlægge, hvordan netop dit uddannelsesforløb skal forme sig. Du kan søge dette via

Er du fyldt 25 år, når du begynder din uddannelse og har du 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, er der mulighed for voksenelevløn. Der skal vedlægges dokumentation for minimum 1 års relevant erhvervserfaring, som indscannet fil. Praktik i f.eks. social- og sundhedshjælperuddannelsen eller andet uddannelsesforløb tæller ikke med.

Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte Jette Laustsen tlf. 96 11 51 14.
Ready to apply? Go to application site

Need help?

Our support is always ready to help you.

Contact us now