Arbejdskultur-screening

👉 Se ansøgernes arbejdskultur-profil

👉 Screen efter match med teamet

👉 Screen efter match med ønsket profil

Virksomhedskulturen kan betegne en virksomheds personlighed. Det er det særpræg, virksomheden har og er med til at definere det miljø, medarbejderne arbejder i. Virksomhedskulturen har stor betydning for de ansatte, da den ikke kun definerer den måde, man er sammen på, men også den måde man arbejder på, hvordan man løser opgaver og ikke mindst, ledelsens måde at lede på.

Når man skal finde en ny medarbejder, er det derfor ikke kun vigtigt, at vedkommende har de rette kompetencer. Det er også en klar fordel, at de passer ind i virksomhedskulturen eller bidrager med diversitet, hvis man ønsker at lave kulturforandring. Det gør, at medarbejderen har lettere ved at falde til hurtigt og får fornemmelsen af at ”passe ind”. Det kan samtidig være med til, at man som virksomhed får hurtigere og bedre udbytte af den nye medarbejder, samtidigt med at der er større chance for, at medarbejderen vælger at blive i længere tid.

Hvordan finder man en medarbejder med det rette kulturmatch?

Det kan man ved at teste det. Ved at bruge 360jobs arbejdskultur-screening kan du få adgang til ansøgernes arbejdskulturprofiler. Men du kan også screene og sortere alle ansøgeres match med det team, vedkommende skal ansættes i, eller du kan matche ansøgerne med den ønskede arbejdskulturprofil. Hvis du vil bruge arbejdskultur-screeningen, vil ansøgerne i forbindelse med deres ansøgning blive bedt om at tage 360jobs arbejdskulturtest. 

⭐ Du skal kun betale prisen én gang pr. jobannonce, og så kan du screene alle dine ansøgere!

Hvad er det for en test?

Kort sagt er testen baseret på modellen Competing Values Framework, der deler kulturen op i 4 overordnede kulturer. Her vil man i testen kunne se, hvor man selv, og hvor teamet slår ud.

👨‍👩‍👧‍👧 Klan-kulturen

Denne kultur viser sig gennem engagement og udvikling af medarbejderne i organisationen, hvor teamwork er en væsentlig faktor. Det er et rart sted at være, hvor alle føler sig som en del af en stor familie. Lederne fungerer mere som mentorer end som instruktører. Den gode relation til kunden og medarbejdertilfredshed er centrale elementer i Klan-kulturen

💡 Adhockrati-kulturen

Innovation og iværksætterånd er fremherskende i denne kultur. Det er et dynamisk og kreativt sted, hvor selvstændighed, skabertrang, lysten til at eksperimentere og modet til at tage chancer spiller en stor rolle. Lederne er innovative og visionære. At udvikle nye unikke produkter/ydelser er centrale elementer i Adhockrati-kulturen.

💲 Marked-kulturen

Erobring af markedsandele, stærkt kundefokus, aggressiv konkurrence, hurtig reaktionsevne og profitoptimering er centralt i denne kultur. Det er en meget resultatorienteret organisation, hvor medarbejderne er målfokuserede og konkurrencemindede. Lederne er krævende med fokus på produktion og resultater. Det er konkurrencen - både internt og eksternt - og lysten til at vinde, der driver værket.

📝 Hierarki-kulturen

Fokus er på at styre organisationen effektivt ved hjælp af konstante justeringer, superoptimering og gnidningsløse procedurer. Kulturen bygger i høj grad på strukturer og procedurer, der i detaljer beskriver de forskellige funktioner og arbejdsgange. Lederne er i højere grad organisatorer, der koordinerer de forskellige indsatser og sørger for, at regler og politikker bliver overholdt. Leveringssikkerhed og effektivitet er centrale elementer i Hierarki-kulturen.

📣 360jobs kulturtest er ikke ja/nej spørgsmål eller enten/eller spørgsmål. Der kommer en række udsagn, som man skal bedømme. Det tager ca. 5-10 minutter for ansøgeren at udfylde testen. Testen kan udfyldes på både telefon og computer. Ansøgeren får en skriftlig rapport om deres resultater umiddelbart efter testen, og det er denne, man som virksomhed får adgang til ved køb af testen. 

💲 Pris: 995,-
Du kan tilkøbe 360jobs arbejdskultur-screening som en del af din effektive rekruttering.